AstroLink 4 mini S

540.00  incl. Vat

New devices will be available after November, 10th – this will be a new revision with small updates. 


AstroLink 4 mini S has exactly the same features as AstroLink 4 mini, but in new, a smaller enclosure with some minor internal updates. Astroimaging session under control – focuser motor controller, DC focuser controller, PWM controller, observing conditions monitoring, hand control, switchable outputs, regulated voltage output. All in one pocket-size device controlled via ASCOM or INDI drivers.

Clear
SKU: 004010 Category:

Description

AstroLink 4.0 mini S is many in one device that helps to keep astrophotography sessions under control. It is powered with a single voltage and controlled from a PC computer with a USB cable. AstroLink 4 mini S has exactly the same features as AstroLink 4 mini, but in new, a smaller enclosure with some minor internal updates. AstroLink 4 mini S provides out of the box following functionalities:

 • focuser position control for Robofocus, Moonlite, or generic unipolar or bipolar stepper motor.
 • advanced temperature compensation with scripting support and compensation calculator
 • permanent focuser position – no need to park focuser after the session
 • DC focuser motor control
 • 2 adjustable PWM power outputs to control dew heaters, telescope fans, or custom Peltier coolers. The maximum load is 40W per output
 • 3 switchable power outputs to power mount, cameras, or filter wheels. The maximum load is 5A per output
 • 3-10V regulated output for powering DSLR or USB hub. The maximum load is 1.5A
 • temperature/humidity sensor to monitor environmental conditions and calculate dew point. It is also used to automatic control od dew heaters
 • monitor voltage, current consumption, and total energy consumed during the session – useful when working in the field with battery
 • user-defined alerts for voltages, current, energy, and temperature changes conditions
 • programmable overcurrent and overvoltage protection
 • charts to present all collected session data visually, zoom and pan, save as image or export to CSV file

All these features are available to control from dedicated AstroLink panel software, but the device can be also controlled with 3rd party software using ASCOM interfaces. There are four ASCOM drivers installed with AstroLink that you can use in any 3rd party software during astrophotography sessions. There is also an INDI driver available for Linux users. The device can be powered with a single voltage in range 11-14V and can control 10A maximum continuous current.

You will find dedicated mounting brackets here.

Product page with more details and downloads: https://shop.astrojolo.com/astrolink/ 


AstroLink 4 mini S to urządzenie łączące w sobie kilka funkcjonalności. Zawiera te same funkcjonalności, co AstroLink 4 mini, ale w nowej, mniejszej obudowie. Zasilane jest z jednego źródła napięcia, i sterowane z komputera przez kabel USB. Główne cechy urządzenia AstroLink 4 mini S to:

 • sterowanie wyciągami Moonlite, Robofocus oraz innymi opartymi na silnikach krokowych bipolarnych albo unipolarnych.
 • rozbudowany moduł kompensacji temperaturowej ze obsługą skryptów oraz kalkulatorem kompensacji
 • pozycja wyciągu zapamiętywana jest po każdym ruchu – nie ma konieczności parkowania wyciągu po zakończeniu sesji
 • sterowanie silnikami prądu stałego do ustawiania ostrości (np Synta Motofocus)
 • 2 regulowane wyjścia PWM do sterowania opaskami grzewczymi, wentylatorami lub modułami peltiera. Maksymalne obciążenia jednego wyjścia to 40W
 • 3 włączane wyjścia zasilające, które można używać do zasilania np kamerki, montażu czy koła filtrowego. Maksymalne obciążenie jednego wyjścia to 5A
 • czujnik temperatury i wilgotności do monitorowania warunków zewnętrznych i wyznaczania punktu rosy. Używany również do automatycznego sterowania mocą grzania opasek
 • monitorowanie napięcia, prądu i całkowitej energii pobranej od początku sesji – przydatne podczas pracy z zasilaniem bateryjnym
 • definiowane przez użytkownika alerty poziomu napięcia, prądu oraz zmian temperatury
 • programowane zabezpieczenie nadprądowe i przeciprzepięciowe
 • wykresy umożliwiające monitorowanie warunków w czasie całej sesji. Dane wykresów można zapisać jako obraz albo wyeksportować do pliku CSV

Wszystkie te funkcje dostępne są z dedykowanego oprogramowania AstroLink panel, ale urządzenie można również kontrolować z innych programów obsługujących interfejs ASCOM. Podczas instalacji urządzenia w systemie zostaną zainstalowane cztery sterowniki ASCOM. Dostępny jest również sterownik INDI dla użytkowników systemu Linux. Urządzenie zasilane jest jednym napięciem z zakresu 11-14V i może sterować maksymalnie prądem 10A.

Więcej informacji znajduje się na stronie produktu https://shop.astrojolo.com/astrolink/


In the box:

 • AstroLink 4 mini S device
 • 2m power cable with DC 5.5/2.1 adapter

Please select regulated value preset in the option above. It is set to 5V by default.

You will find sensors and other accessories in the linked products section below.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 14.3 × 9.2 × 2.8 cm
Color

black, graphite, red

Regulated voltage [V]

3, 5, 8, 9

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…