AstroLink 4 mini (discontinued)

550.00  incl. Vat

This device model is discontinued. Check AstroLink 4 mini S as exact functional replacement.


Astroimaging session under control – focuser motor controller, DC focuser controller, PWM controller, observing conditions monitoring, hand control, switchable outputs, regulated voltage output. All in one pocket size device.

Clear
SKU: 004000 Category:

Description

AstroLink 4.0 is many in one device that helps to keep astroimaging session under control. It is powered with single voltage and controlled from PC computer with USB cable. AstroLink 4 mini provides out of the box following functionalities:

 • focuser position control for Robofocus, Moonlite or generic unipolar or bipolar stepper motor. Microstepping control is available with separate module
 • advanced temperature compensation with scripting support and compensation calculator
 • permanent focuser position – no need to park focuser after session
 • DC focuser motor control
 • 2 adjustable PWM power outputs to control dew heaters, telescope fans or custom peltier coolers. Maximum load is 40W per output
 • 3 switchable power outputs to power mount, cameras or filter wheels. Maximum load is 5A per output
 • 3-10V regulated output for powering DSLR or USB hub. Maximum load is 1.5A
 • temperature/humidity sensor to monitor environment conditions and calculate dew point. It is also used to automatic control od dew heaters
 • monitor voltage, current consumption and total energy consumed during session – useful when work in the field with battery
 • user defined alerts for voltages, current, energy and temperature changes conditions
 • programmable overcurrent and overvoltage protection
 • remote device reset
 • charts to present all collected session data visually, zoom and pan, save as image or export to CSV file

All these features are available to control from dedicated AstroLink panel software, but device can be also controlled with 3rd party software using ASCOM interfaces. There are four ASCOM drivers installed with AstroLink. Device can be powered with single voltage in range 11-14V and can control 10A maximum continuous current.

Product page with more details and downloads: https://astrojolo.com/astrolink-4-0-mini/


AstroLink 4 mini to urządzenie łączące w sobie kilka funkcjonalności. Zasilane jest z jednego źródła napięcia, i sterowane z komputera przez kabel USB. Główne cechy urządzenia AstroLink 4 mini to:

 • sterowanie wyciągami Moonlite, Robofocus oraz innymi opartymi na silnikach krokowych bipolarnych albo unipolarnych. Dostępny jest też moduł sterowania mikrokrokowego
 • rozbudowany moduł kompensacji temperaturowej ze obsługą skryptów oraz kalkulatorem kompensacji
 • pozycja wyciągu zapamiętywana jest po każdym ruchu – nie ma konieczności parkowania wyciągu po zakończeniu sesji
 • sterowanie silnikami prądu stałego do ustawiania ostrości (np Synta Motofocus)
 • 2 regulowane wyjścia PWM do sterowania opaskami grzewczymi, wentylatorami lub modułami peltiera. Maksymalne obciążenia jednego wyjścia to 40W
 • 3 włączane wyjścia zasilające, które można używać do zasilania np kamerki, montażu czy koła filtrowego. Maksymalne obciążenie jednego wyjścia to 5A
 • czujnik temperatury i wilgotności do monitorowania warunków zewnętrznych i wyznaczania punktu rosy. Używany również do automatycznego sterowania mocą grzania opasek
 • monitorowanie napięcia, prądu i całkowitej energii pobranej od początku sesji – przydatne podczas pracy z zasilaniem bateryjnym
 • definiowane przez użytkownika alerty poziomu napięcia, prądu oraz zmian temperatury
 • programowane zabezpieczenie nadprądowe i przeciprzepięciowe
 • zdalny reset urządzenia
 • wykresy umożliwiające monitorowanie warunków w czasie całej sesji. Dane wykresów można zapisać jako obraz albo wyeksportować do pliku CSV

Wszystkie te funkcje dostępne są z dedykowanego oprogramowania AstroLink panel, ale urządzenie można również kontrolować z innych programów obsługujących interfejs ASCOM. Podczas instalacji urządzenia w systemie zostaną zainstalowane cztery sterowniki ASCOM. Urządzenie zasilane jest jednym napięciem z zakresu 11-14V i może sterować maksymalnie prądem 10A.

Więcej informacji znajduje się na stronie produktu https://astrojolo.com/astrolink-4-0-mini/


In the box:

 • AstroLink 4 mini device
 • 2m power cable with DC 5.5/2.1 adapter

Please select regulated value preset in the option above. It is set to 5V by default.

You will find sensors and other accesories in the linked products section below.

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 25 × 15 × 10 cm
Regulated voltage preset [V]

3, 5, 8, 9

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…