AstroLink 4 mini S red

AstroLink 4 mini S

Lista elementów zestawu

  • urządzenie AstroLink 4 mini S
  • kabel USB
  • dwa kable zasilające
  • czujnik temperatury i wilgotności

Opis urządzenia

AstroLink 4 mini S zawiera w sobie kilka funkcjonalności. Jest to przede wszystkim sterownik silnika krokowego do ustawiania ostrości, ale nie tylko. Posiada też trzy wyjścia zasilające 12V które można niezależnie włączać i wyłączać. Dodatkowo dwa regulowane wyjścia do sterowania opaskami grzewczymi. Po podłączeniu czujnika temperatury i wilgotności możliwe jest automatyczne sterowanie mocą opasek grzewczych, a także automatyczna kompensacja ostrości przy zmianach temperatury otoczenia. Oprócz tego urządzenie posiada dodatkowe wyjście napięcia regulowanego, na którym można ustawić np 5V do zasilania huba USB albo 7.6V do zasialania lustrzanek. AstroLink monitoruje też napięcie i pobierany prąd, a także wskazuje na bieżąco pobraną podczas sesji energię, co ma znaczenie przy zasilaniu zestawu z baterii. Do sterowania urządzeniem służy dedykowane oprogramowanie, jak również dostępne są sterowniki ASCOM oraz INDI.

Więcej informacji na temat urządzenia można znaleźć na stronie AstroLink 4.0 mini S.

U góry po lewej oprogramowanie sterujące urządzeniem AstroLink. Otwarte również okna z wykresami oraz kalkulator kompensacji temepraturowej